В летния сезон много хора търсят възможности за сезонна работа извън страната, най-често в сферата на селското стопанство. Рисковете да попаднат на недобронамерени посредници, работодатели или дори познати и приятели стават все по-големи, алармират от Нациoналата комисия за борба с трафика на хора. Те посочиха, че тази година голяма опасност дебне желаещите да работят в Швеция.
Много хора заминават за там, за да берат плодове. Редица фактори доведоха до кризисна ситуация през лятото на миналата година, когато стотици български граждани се оказаха без препитание и средства да се завърнат в страната, вследствие на слабата реколта на боровинки и късното узряване на плодовете. <br /> <br /> По предварителни прогнози на шведските власти, реколтата от боровинки през 2013 г. ще узрее по-късно, след края на месец юли, началото на август месец, а изкупните цени на плодовете ще са по-ниски, поради очаквана по-добра реколта и наличие на резерви от замразени плодове от миналата година. Всички българи, които планират да работят сезонно в Швейцария трябва да знаят, че част от прекупвачите на боровинки извършват нелегитимно изкупуване на боровинки, като изкупните цени са трикратно по-ниски от реалните. Така много хора стават неусетно жертва на измама, а впоследвие стават и жертви на трудова експлоатация. <br /> <br /> Бъдете предпазливи, когато заминавате да работите в чужбина, особено при такъв тип сезонна работа. Рисковите фактори в подобна ситуация са много &ndash; отивайки да берете боровинки в Швеция, често нямате предварително подсигурени условия на живот в регионите, в които се добиват плодовете. Много от хората пребивават в мизерия, спят на открито и не разполагат с минималното от първа необходимост. Животът им зависи от атмосферните условия и резултатите от реколтата на плодове, която всяка година може да бъде различна. Тази несигурност по отношение на добива и доходите, както и новите изисквания към прекупвачите на горски плодове в Швеция, които трябва да изкупуват плодовете единствено от лицензирани фирми, могат да поставят много български граждани в безизходица, извън дома си, без средства да се приберат. <br /> <br /> Важно е да знаете, че Швеция има категорични изисквания да имате здравна застраховка, да разполагате със средства за първоначална издръжка и заделени средства за завръщане в България в случай че бъдете измамени и се окажете в безизходна ситуация. Допълнително съществува законодателство, регулиращо ползването на земите и условията за пребиваване на сезонни работници.<br /> <br /> Сред зачестилите случаи на трафик с цел трудова експлоатация през последните 2 години най-много хора са станали жертва на тази схема с обещания за добре платена работа за Германия, Белгия и Чехия. Предложенията на фирмите са на пръв поглед много добри &ndash; висока надница, особено спрямо българските условия, осигурена храна и настаняване, 8 часов работен ден и почивни дни. Условията на предложенията за работа обаче много често се разминават с действителността, когато хората стигнат на новото си работно място. Оказват се принудени да работят и живеят в мизерни условия, без никакво заплащене или минимално спрямо обещаното. <br /> <br /> В повечето случаи работодателите взимат документите им за самоличност под някакъв претекст и ги задържат при себе си. Следват заплахи че ще ги обявят пред полицията за нелегално пребиваващи и нелегално работещи. Друг начин експлоататорите да задържат работниците е като им дават малка сума от изработеното от тях и им обещават издължаване през следваща седмица или следващия месец. <br /> <br /> Не трябва да бъдат подценявани изключително привлекателните предложения за работа в чужбина, отправяни от познати и дори приятели &ndash; подобни предложения може да са предпоставка човек да попадне в неприятна ситуация извън страната &ndash; без работа, без документи, задлъжнял, в условия на живот близки до робските и без средства да се върне в страната. <br /> <br /> <strong>Ето и съветите на комисията към всеки кандидат-гурбетчия: <br /> </strong> <br /> &bull; Проучете добре агенцията &ndash; посредник или източника на информация, а по възможност и работодателя, при когото отивате. Можете да намерите списък с лицензираните трудови посредници на сайта на Агенцията по заетостта;<br /> <br /> &bull; За да започнете работа, трябва предварително да подпишете договор на български език (или език, който разбирате), както и на официалния език на страната на работодателя;<br /> <br /> &bull; Не давайте документите си за самоличност на никого, под никакъв предлог;<br /> <br /> &bull; Посъветвайте се с Националата комисия за борба с трафика на хора, Агенцията по заетостта и Бюрата по труда относно възможностите за безопасно пътуване и работа в чужбина;<br /> <br /> &bull; Вземете с Вас адреса и телефона на българското представителство в страната, за която ще пътувате. Ако попаднете в рискова ситуация и сте в беда, незабавно се свържете с тях или с полицията там - вие сте жертва на сериозно престъпление и ще Ви бъде оказана помощ. /БЛИЦ<br /> &nbsp;