Ловешкият зоопарк изпрати две малки кукумявки за настаняване в Спасителния център в Стара Загора по искане на Регионална инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/- Плевен, съобщиха днес в Ловеч природозащитници.
В Стара Загора невръстните кукумявки ще останат докато бъдат в състояние сами да оцеляват сред дивата природа, после ще бъдат пуснати на свобода.
Според орнитолози потомството на птици като бухала, горска ушата сова и други често напускали семейното гнездо от любопитство. По тази причина наследниците им се наричали гнездобегълци, а в случай, че бъдело видяно малко пиле от семейство Сови, не трябвало да се улавя, за да не загуби инстинктите си.

В случай че пък бъде намерено в безпомощно състояние птица, защитена от Закона за биологичното разнообразие, за нея трябвало да бъде уведомена съответната РИОСВ или най-близкото лесничейство. /БЛИЦ