До месец всеки български гражданин ще има достъп до националния портал с актуална и точна здравна информация, регистри на лекари, болници, аптеки, медицински услуги, образци на документи и др. Здравният портал служи за вход към първите електронни лични амбулаторни картони (еЛАК) в България. Първоначално те ще бъдат издадени на 40 000 държавни служители. След като се оцени функционалността на системата, тя ще бъде мултиплицирана за всички здравноосигурени в България, съобщиха от министерството на държавната администрация.
Системата за национален здравен портал и за електронни лични амбулаторни картони беше предадена от изпълнителя на проекта консорциум „Информационни технологии в здравеопазването” и приета от възложителите – Министерството на здравеопазването и Министерството на държавната администрация и административната реформа. През следващите седмици експерти от двете ведомства ще преминат обучение за работа със системата, след което ще бъде даден нейният официален старт.
еЛАК е съвременна електронна форма на личния амбулаторен картон. За разлика от традиционната хартиена версия електронният картон дава възможност за съхраняване на копия от документи като рецепти, имунизации епикризи, рентгенови снимки, ЕКГ, ЯМР и др. Продуктът е разработен специално за България и представлява лична здравна база данни на пациента, която е базирана в интернет. В еЛАК има и спешен запис с информация за кръвна група, алергии, хронични заболявания, използвани лекарствени средства и лица за връзка в спешни случаи.
Работата по проекта стартира в началото на 2008 г. Разработката и въвеждането му бяха възложени от МЗ и МДААР на консорциум „Информационни технологии в здравеопазването”. Основен партньор в него е международната компания InterComponentWare (ICW) и доставчикът на софтуер за общопрактикуващи лекари „Контракс” АД. През ноември миналата година консорциумът спечели обявената обществена поръчка с цена за изпълнение на заданието 1 200 000 лв. без ДДС. Двете министерства имат равен дял при финансирането на проекта. Неговото осъществяване отне 8 месеца.
Националният здравен портал и въвеждането на електронни лични амбулаторни картони за държавните служители се реализира в съответствие с Националната стратегия за внедряване на електронно здравеопазване на България, приета през 2006 г. и в продължение на eHealth инициативите на Европейския съюз за въвеждане на централни електронни здравни портали в държавите членки.
Това е вторият подобен проект, разработен от ICW в България. През 2007 г. компанията реализира в община Сливница пилотен проект за електронни здравни карти за 1000 хронично болни пациенти. /БЛИЦ