Резултатите от проверката на министъра на правосъдието Зинаида Златанова за съхранението на документите в Министерство на правосъдието, показват, че на 06.06.2008 г. служебният архив на Министерство на правосъдието е бил наводнен и част от документите са били унищожени.
Проверката засягаше проведените конкурси за нотариуси, частни съдебни изпълнители и държавни съдебни изпълнители от 1998 г. насам. <br /> <br /> Тя беше предизвикана от сигнал за липса на правоспособност на бившия депутат от ГЕРБ Искра Фидосова като нотариус. Според сигнала на конкурса за нотариус, на който Фидосова се е явила през 1998 г. тя не е имала задължителния двегодишен юридически стаж и незаконно е станала нотариус.<br /> <br /> Проверката сочи още, че са налични всички изискуеми документи, с изключение на документи, указващи необходимия стаж на някои от кандидатите. Предприети са действия те да бъдат уведомени за липсващата документация и да я предоставят на Министерство на правосъдието.<br /> <br /> Създадена е необходимата организация документите в Министерство на правосъдието, касаещи конкурсите за нотариуси, частни съдебни изпълнители и държавни съдебни изпълнители, да бъдат архивирани и съхранявани в електронен регистър.<br /> <br />