От 20 юли 2015 г. Българската народна банка пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „100 години българско самолетостроене”. Тя ще се продава на касите на БНБ за 66 лв. с включен ДДС, съобщиха от банковата институция. Тиражът ще е 3000.
На лицевата ѝ страна е изобразена емблемата на БНБ с годината 1879 върху лентата. Има надписи &bdquo;Българска Народна Банка&rdquo;, номиналната стойност &ndash; &bdquo;10 лева&rdquo; и годината на емисията &bdquo;2015&rdquo;.<br /> <br /> На обратната ѝ страна е изобразен първият български моторен самолет &ndash; биплан, конструиран от Асен Йорданов и има надпис &bdquo;Българско самолетостроене&rdquo; и &bdquo;100 години&rdquo;.<br /> <br /> Монетата ще е с 23.33 г и диаметър 38.61 мм. Автор на проекта е Стефан Иванов.