Отчитайки високия темп на разпространение на грип A(H1N1) през последната седмица, Генералният секретар на Световната здравна организация г-жа Маргарет Чан обяви днес преминаването към последната – шеста степен на опасност за възникване на грипна пандемия.
<b>Това означава, че има широко разпространение на заболяването в поне една държава от регион/континент, различен от региона на първоначалната поява &ndash; Северна Америка, т.е. намираме се във фаза на глобално разпространение на вируса, съобщиха от Министерство на здравеопазването. </b><br /> <br /> Обявяването на пандемия не означава, че тежестта на заболяването се е увеличила, а само че географското й разпространение се е разширило. Вирусната инфекция продължава да протича с лека до средна степен на тежест.<br /> <br /> Настоящата пандемия - първа за този век, възниква 41 години след последната пандемия, която беше през 1968 г. В условията на пандемия, основните усилия на страните се пренасочват от мерки за недопускане на внос на вируса към такива, свързани с осигуряването на бърза и адекватна диагностика и лечение на възникващите случаи и ограничаване на разпространението на заболяването в страната. Доказано неефикасни са и не се предвиждат мерки за забрана на пътуванията, затваряне на граници, ограничения в международната търговия и др.<br /> <br /> България продължава да изпълнява мерките, залегнали в Националния пандемичен план, вкл. и предвидените за тази степен на опасност, а именно:<br /> <br /> - действия за осигуряване на допълнителни количества антивирусни препарати, лични предпазни средства, диагностикуми и консумативи;<br /> - привеждане на лечебните заведения в готовност за отговор в случай на повишено търсене на болнично лечение, в т.ч. разкриване на допълнителен брой легла, осигуряване на медицински персонал, лекарства и консумативи. <br /> - ежедневно проследяване на развитието на епидемичната ситуация у нас и по света и изготвяне на информация, която е на разположение на официалния сайт на Министерството на здравеопазването.<br /> <br /> Дадените до момента указания за поведение и спазване на превантивни мерки остават в сила и при сегашната ситуация. Министерството на здравеопазването не препоръчва на този етап приемането на каквито и да е медикаменти с профилактична цел. Допълнителни указания за поведение и предпазни мерки ще се дават при промяна в епидемичната ситуация. <br /> <br /> До днес в Националната референтна лаборатория по грип са изследвани общо 96 проби на лица с клиника на грипоподобно заболяване, пребивавали в различни страни с разпространение на новия грипен вирус. От тях положителни са само две &ndash; на известните вече случаи от Павликени, област В. Търново и с. Баня, област Благоевград. Продължава приемането и обработката на проби от цялата страна на хора с различни грипоподобни симптоми, най-често пребивавали и завръщащи се от страни с най-голямо разпространение на заболяването.<br /> <br /> Към днешна дата в страните от Европейския съюз са регистрирани 1439 случая, от тях 472 са с вътрешно разпространение на заболяването. През последното денонощие новорегистрираните случаи са 91.<br /> <br /> В света (без ЕС) са регистрирани 26 465 случая, от тях 141 със смъртен изход. През последното денонощие случаите в света са нараснали с нови 1068.<br /> <br /> Тежестта на заболяването се определя от СЗО като средно тежка, в страните от ЕС няма регистрирани смъртни случаи.<br /> <br /> На Балканите най-много регистрирани случаи има в Румъния &ndash; 10, като 6 от тях са с вътрешно разпространение, Турция &ndash; 10 (само внесени случаи) и Гърция &ndash; 6, също само внесени, допълват от МЗ. /БЛИЦ<br />