В Луковит 25 души са получили работа от местната "Дирекция "Социално подпомагане" по проект "Социална услуга за качествен живот".
Назначението се осъществява по Схема за безвъзмездна финансова помощ "Усъвършенстване и подобряване на услугата личен асистент за хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора", съгласно Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007-2013 г.". 25-те лични асистенти ще помагат в ежедневието на деца с намалена социална адаптация, самотно живеещи стари хора, лица с трайно намалена работоспособност. Гергана Димитрова, БЛИЦ