Министърът на финансите Пламен Орешарски подписа заповед за назначаване на Бойко Атанасов за заместник-изпълнителен директор на Националната агенция за приходите с ресор „Оперативна дейност". С неговото назначаване се попълни 4-членния екип от заместници на изпълнителния директор на НАП Красимир Стефанов.
Преди да поеме поста, Бойко Атанасов заема длъжността директор на дирекция „Обжалване и управление на изпълнението" - София.

Новият заместник-изпълнителен директор на НАП е в данъчната администрация близо 13 години. От назначаването си в системата през 1996 г. като данъчен инспектор в Главно управление на данъчната администрация, Атанасов се издига последователно през постовете началник на данъчна служба „Люлин", заместник-териториален данъчен директор в ТДД - гр. София и териториален директор на ТД на НАП - гр. София.

Бойко Атанасов е роден на 10 ноември 1970 г. в гр. Търговище. През 1995 г. завършва с отличен успех Университета за национално и световно стопанство - София, специалност „Прогнозиране и планиране на икономическите системи". /БЛИЦ