Транспортната схема на Ловеч трябва да бъде обновена с оглед на по-натоварения трафик на движение. Това заяви днес общинският лидер на НДСВ-Ловеч и шеф на местния клон на Съюза на превозвачите Христофор Бешков.
Според него в старопрестолния град транспортната схема не познава промяна поне от 30 години. Днес тя се нуждаела от поставянето на семафори на нови кръстовища и на спомагателни пътни знаци, които в часовете на натоварен трафик да пренасочват по други улици автомобилния поток.
По думите на Бешков новата икономическа програма на НДСВ обхваща основните сфери като валутен борд, движение към еврото, излишък, данъци, реформите в публичния сектор, приватизирания, консециониране , публично – частно партньорство, финансовата система, банковия сектор, капиталовите пазари, енергетика, газ, инфраструктура и строителство, стимулиране на износ на инвестициите, туризъм, намаляване на таксите, усвояване на еврофондовете и др.
За НДСВ валутният борд и фиксираният курс на лева към еврото бил абсолютен приоритет. Бързо въвеждане на еврото, поддържането на бюджетни излишъци били сред най–важните за царистите.
В рамките на бюджетната политика за следващия бюджет пък се преследвалли максимален стремеж да се изпълни приходната част, да се ограничат бюджетните разходи, да се повиши ефективността на самите разходи, тоест неприоритетните и неефективните разходи да се намалят за сметка на инвестициите, а ръстът на доходите да се движи в разумни граници, в размер на производителността на труда. Много важно нещо е значителното подобряване на усвояването на еврофондовете. /Гергана Димитрова, БЛИЦ.