Териториалните дирекции на Националната агенция по приходите (НАП) започнаха съвместна акция с органите на МВР за отнемане на огнестрелното оръжие на данъчни длъжници, съобщиха от НАП.

Данъчно-осигурителният процесуален кодекс предвижда възможността НАП да уведомява издателите на разрешителни или лицензи за огнестрелно оръжие за гражданите, които не са си платили данъците. Според тази процедура службите „Контрол на огнестрелното оръжие” в областните дирекции на полицията след като бъдат информирани от НАП за големи длъжници, отнемат издадените разрешителни и изземват огнестрелните оръжия.
Първите оръжия вече са конфискувани. Двама бизнесмени от Велинград са се "простили" с притежаваните от тях два пистолета, револвер и две ловни пушки.
Отнемането на оръжието на данъчни длъжници е част от програмата с извънредни мерки за повишаване събираемостта на данъците./БЛИЦ