Две детски градини в Пловдив са подложени на вредно електромагнитно облъчване от неизвестен засега източник. За втори път в рамките на по-малко от месец в детските заведения „Мирослава“ и „Буратино“ са измерени наднормени лъчения, съобщи заместник-кметът по сигурността на Пловдив Руси Панчев.
Екипи на общината, РИОКОЗ и специализирана фирма по измерване на лъчения са изследвали на произволен принцип 21 от общо 61 детски градини в Пловдив. Резултатите от внезапните замервания показват, че в &bdquo;Мирослава&ldquo; и &bdquo;Буратино&ldquo; нормата от 10 микровата на квадратен сантиметър е надвишена от 2.5 до 5 пъти. Два дни по-късно обаче показателите били нормални.<br /> <br /> След нова година проверките и замерванията ще продължат, каза Панчев. При констатиране на излъчване над нормата, ще бъде извикана подвижната лаборатория на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС), за да се установи източника. След получаване на данните от КРС здравната инспекция ще наложи съответните финансови санкции, тъй като общината няма правомощия да прави това.<br /> <br /> <b>Димана Тодорова, БЛИЦ</b><br />