Немският медиен гигант ARD-TV съвместно с Федерацията на природозащитни сдружения "Зелени Балкани" ще направи поредица от 3 филма, засягащи няколко от най-наболелите екологични проблеми в страната, съобщиха от "Зелени Балкани". Снимките ще се проведат в периода 11 – 14 август.
Екипът ще изготви материали, свързани с тежките замърсявания от минната индустрия в Средногорието и опитите за въвеждане на цианидна технология в района.
Въпреки тежката екологична обстановка в долината на река Тополница, огромният риск за цялото поречие на река Марица и множеството несъответствия на инвестиционните намерения с европейското и българско законодателство, е одобрено предложението за златодобив чрез цианидно излужване в мини Челопеч, посочват еколозите.

Гигантските замени на земи и гори в ущърб на обществения интерес и проектите за презастрояване на малкото останали непокътнати плажове по българското крайбрежие в района на Шкорпиловци, Камчийски пясъци и ПП Странджа е другата тема, към която ARD-TV проявява интерес. Особено внимание ще бъде обърнато на общия устройствен план на гр. Царево и незаконния комплекс Златна Перла, както и на скандалния случай Кара дере, при който е предвидено застрояване на леглова база за 15 000 души в девствените гори северно от Бяла.
Третият филм на немската телевизия ще разгледа проблема с многобройните незаконни кариери за добив на инертни материали от коритото на Марица и други реки в България. /БЛИЦ