Някога Лом много бързо се замогнал като дунавско пристанище и неговите първенци били обнадеждени за бъдещето му. Затова през 1848 г. потърсили за децата си добър учител. Намерили го във Враца. Казвал се Кръстьо Стоянов Пишурка и бил 25-годишен.

Родителите му - “средна ръка еснафи”. Завършил бил гръцка гимназия в Цариград и знаел четири езика. Свирел на няколко инструмента и сам композирал музика. Енергичен и предприемчив, все още ерген.

Ломчани веднага го харесали - с пеенето му в черквата и със “събудената” му (т.е. оригинална, свежа, актуална) проповед на празника “Св. Илия”. Дали му да разполага с ново, модерно училище. През лятото на 1856 г.

той основал едно от първите читалища у нас

(заедно с читалищата в Шумен и Свищов), към което имало библиотека, читалня и кафене. На първо време приспособил една от училищните стаи, където пренесъл собствените си книги на български, френски, немски, руски, сръбски и гръцки език - за общо ползване. Навярно това е първата публична библиотека у нас! Поставил на вратата табелка, на която пишело “Читалище”, т.е. място за четене, читалня. Той измислил и името на читалището - “Постоянство”. Всеки празник “държи научни слова” пред възрастните ломчани - може да се каже, че е основал първия ни публичен университет! За да разполага читалището със свои средства, създал и театрална трупа - “домашен училищен театър”. Сам превел пиесата “Многострадална Геновева”, недоволен явно от предишните преводи. И я показал на пригодена в училището сцена на 12 декември 1856 г. Първо за града и едно от първите в страната (шуменци са само преди него) представления. Той бил и режисьор, и постановчик, и артист. 
Съобщението за това събитие, стигнало до нас, гласи: “Присъствали всички първи граждани, а тъй също и каймаканинът и английският консул в Калафат”. 

Всички в залата плакали за многострадалната Геновева!

Сред публиката имало и жени (да не забравяме, че по това време дори в църквата жените не се смесвали с мъжете, имало си за тях друго отделение). Но женските роли били изпълнявани от мъже, естествено. Кръстьо Пишурка, с повече белило и червило, се превъплътил в Геновева, при това и пял на сцената. Не че нямало в Лом по-будни жени, петимни да се качат на сцената, но... се намесили свекървите. Е, и мъжете също смръщили вежди и скръцнали със зъби. Дори сестрата на Кръстьо - Стефания, била принудена да се откаже, макар че съпругът й бил един от артистите. Жените обаче въодушевено и задружно свършили “женската” работа - ушили костюмите по проекти на Кръстьо Пишурка, както и завесата от “черен американ” за следващите представления. 


 Членки на женското дружество (вляво) и Ангелина, жена му (вдясно)


Хорските одумки не смущавали ентусиазирания културтрегер. В своите идеи той решил да се осланя преди всичко на жените. Което от своя страна довело до тяхното естествено обособяване като група. Това искал той - да се събират, да общуват, да разкриват интересите си, преживяванията си, да си имат свое, женско управление... В началото на 1857 г. четири по-смели ломчанки, сред тях и съпругата му Ангелина, учредяват женско дружество “Милосърдие” (по-късно е преименувано в “Добродетелно женско дружество”). То е 

първото българско женско дружество

Ах, каква ли радост е било, днес е трудно да си го представим. Защото дотогава жената не прекрачвала със седмици прага на къщата, излизала на черква само с майка си, свекърва си, зълва си, леля си... На панаир ходела само с мъжа си, а в кръчмата й било запретено дори да наднича... За председателка на дружеството “единогласно” била избрана младата Елена Циганелска. Съпругът й бил известен търговец, а тя била от Свищов, където баща й Костаки Станчов също бил виден чорбаджия. Не се знае какво образование е получила и къде, но изглежда е изпъквала със своята интелигентност и решимост. Първа се съгласила, въпреки риска от обществено порицание, да се покаже на театрална сцена. Що язвителни думи чула подир представлението... След три години дружеството вече наброявало 50 души и вече нямало жена в Лом, дето да не искала да е с другите, в дружеството. Повечето “членки” били съпруги или роднини на бивши ученици на Кръстьо Пишурка. Били убедени, благодарение на своя учител и водач - единствено просветената жена може да има истинско самочувствие, да носи реална отговорност и у дома си, и в обществото. Ама как да са просветени, като градът бил без девическо училище! 

Само едно храбро момиче учело барабар с момчетата 

Кое ли е било? Сигурно - учителската дъщеря. Замогнал се ломски абаджия и бакалин уговорил частна учителка за дъщеря си. Елена Циганелска и още няколко жени успели да я склонят да занимава и други ученички. “Публичният изпит” в края на учебната година минал отлично. Общинската управа се съгласила да поеме издръжката на така възникналото девическо училище и то станало общинско - “за всяко женско дете”, което иска да учи. Общината осигурила заплата на учителката, прислуга, както и дърва за зимата. Цялата друга грижа поело женското дружество: поддръжка на училището, търсене и назначаване на подходящи учителки (те често се сменяли, най-вече поради омъжване), снабдяване с учебници и помагала. Веднъж в седмицата членки на дружеството “обхождали” училището, преглеждали “вървежът на ученичките по сичките им отношения”, подпомагали бедните. 

Любопитно: за първи път у нас въвели наказание за тези от членовете на дружеството, които “не би си чистили езика от странните изражения, под които са попаднали от мешанье с чужденки”, т.е. воювали с чуждиците в женската реч! (Да бяха живи, каква работа би им се отворило днес...) До есента на 1860 г. се намерило подходящо място и за ново девическо училище.
Елена Циганелска била десетина години председателка и душа на дружеството. 

Кръстьо Пишурка продължил своята театрална дейност с пиесата “Велизарий”, като използвал малък оркестър зад сцената. Тя обаче не се харесала на турските власти, много бунтовно им се сторило посланието. Арестували режисьора незабавно и само “госпожите” от женското дружество се осмелили да протестират пред общинската управа. Пишурка лежал три месеца в тъмницата, заедно с други “актьори”. В това отношение 

бил почти мъченик - седем пъти е затварян от турците

След излизането му от затвора чорбаджиите го изгонили като неблагонадежден. Учителствал във Видин, после пак се върнал да учителства в Лом. Сътрудничил на български вестници и списания, издал свои книги с поезия и проза, отворил своя книжарница. Оженил се, имал син и дъщеря. Кръстьо Пишурка умира на 6 януари 1875 г. в Лом. Бихме могли да го наречем, плюс всичко друго, и първия български рицар - защитник на жената - кой друг така пламенно е защитавал правото й на свой живот извън семейството? Животът му е така пъстър и отдаден на обществени дела, че категорично можем да кажем - не, не е заслужил присмеха на Ботев: 

“Защо не съм и аз поет,
поет като Пишурката?
Ех, че ода бих направил
на баба си на хурката!”.


Между впрочем прозвището “Пишурка”, станало и фамилно име, идва от “пишещ, книжовен човек”, защото Кръстьо произхожда от врачански род с просветени и будни хора. Дали поезията на Кръстьо Пишурка е толкова наивна, битова и далече от законите на мерената реч, както намеква Ботев? Отпор на подобни упреци дава самият Пишурка в предисловието си към “Аделаида, алпийската пастирка: “За българската просодия, или наука за стихотворения още ни един от нашите учени стихотворци не напечати някоя книга, по която свички ония, които обичат да пишат на стихове, да могат да ся ръководят.” И моли да не го “осъждат за неприятностите и грешките”. Ами така си е - никакво помагало, ни речници, ни консултанти и литературни курсове, нищо такова не е имал под ръка поетът. А безспорно е бил ерудит за времето си. Засегнат от нечии обидни слова, Пишурка се отбранява, изповядвайки: “Аз съм тражил утешене у Шилера и Байрона, тражил съм и у Волтера, у Петрарка и Милтона”, а колцина от съвременниците му са знаели поне имената на тия велики утешители на духа?

Петя АЛЕКСАНДРОВА
/вестник "Над 55"/