България има какво да покаже на другите страни в областта на публичната администрация, смята министърът на държавната администрация и административната реформа Николай Василев. Двете най-важни постижения според него са мащабните обучения на служителите от държавната администрация и политиката за намаляване на нейната численост. С тази платформа можем да се борим за европейската награда за публичния сектор (EPSA), представена днес с участието на Марга Прьол, изпълнителен директор на Европейския институт по публична администрация в Маастрихт.
В хотел „Шератон” се състоя информационен ден под наслов „Оценете себе си и се учете от най-добрите”. Европейската награда за публичния сектор (EPSA) представлява своеобразно състезание между най-добрите, иновативни и ефективни административни постижения от различни европейски държави. Инициативата е съвместен проект на Европейския институт по публична администрация в Маастрихт и държавите членки на Европейския съюз, включително България. Наградата е насочена към всички институции от публичния сектор, с особено внимание към местните и регионалните подразделения. Тя осигурява и трибуна за обмяна на опит и популяризиране на модерните практики в публичния сектор. Това е възможност за българските администрации да получат информация за успешния опит на други страни, както и да представят на международно ниво свои добри практики.
Процедурата по кандидатстване е открита на 1 януари и продължава до 20 март 2009 г. Участниците могат да кандидатстват в 4 категории:
• Подобряване на административното обслужване
• Нови работещи форми на партньорство
• Въвличане на гражданите в работата на администрацията
• Лидерско управление, ориентирано към промяна
Подробна информация за инициативата е публикувана на сайта на EPSA www.epsa2009.eu, както и на Информационната страница по качество на МДААР на адрес: https://www.quality.government.bg/page.php?c=4&d=91. /БЛИЦ