Националният осигурителен институт (НОИ) разширява списъка с електронни услуги, достъпни през интернет страницата на институцията (www.nssi.bg).
В групата са включени електронните заявления за издаване на осигурителни книжки, издаване на удостоверение за месечен размер на получаваната сума от пенсия и добавка, както и издаване на удостоверение за изплатени парични обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване и парични обезщетения за безработица.<br /> <br /> По електронен път заявления се подават в териториалните поделения на НОИ, като за изпращането им се изисква електронен подпис или ЕГН и ПИК, издаден от института.<br /> <br /> Изготвените документи могат да бъдат получени в деловодството на избраното териториално поделение на НОИ, по електронната поща, подписани със сертифициран електронен подпис или чрез пощенски куриерски служби на предварително посочен адрес.<br /> Когато поисканата административна услуга е платена, се прилага действащата тарифа на НОИ.<br /> <br /> Плащането може да бъде извършено на място, по банков път или при получаване чрез наложен платеж.<br /> <br />