Максималният срок за отпускане на пенсия в действителен размер да се намали от 6 на 5 месеца. Това предвижда проект за промяна в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, който надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) утвърди на свое заседание.
Целта е по-бързата обработката на документите за пенсия. Предложението е част от пакет от мерки за изменение и допълнение на наредбите на Министерския съвет, които имат пряко отношение към социалното осигуряване.<br /> <br /> Друга промяна в Наредбата за пенсиите дава възможност на платежни институции, които не са банки, но са лицензирани по Закона за платежните услуги и платежните системи, да изплащат пенсии. Това те ще могат да правя единствено ако поддържат индивидуални платежни сметки и имат сключен договор с НОИ.<br /> <br /> <br />