Норвегия остава на първо място в световния индекс на човешкото развитие, изготвен от Програмата на ООН за развитието (ПРООН). Класацията е съставена по данни от 2007 г. за брутния вътрешен продукт на глава от населението, образование, продължителност на живота, както и други показатели. След Норвегия в челната десетка са Австралия, Исландия, Канада, Ирландия, Холандия, Швеция, Франция, Швейцария и Япония.
Съединените щати са 13-и, Австрия - 14-а, Испания - 15-а, Белгия - 17-а, Италия - 18-а, Великобритания - на 21-во място, а Германия - на 22-ро.<br /> <br /> Прави впечатление изкачването на Франция от 11-а на 8-а позиция, което бе обяснено от ПРООН с увеличаването на брутния вътрешен продукт на страната на глава от населението.<br /> <br /> Люксембург за сметка на това е изпаднал от престижната първа десетка, като е отстъпил с едно място до 11-о.<br /> <br /> Най-голям напредък бележи Китай, който се изкачва със седем позиции до 92-ра. Най-голямо отстъпление пък регистрира Ямайка - с осем места до номер 100.<br /> <br /> България е класирана на 61-во място. <br /> <br /> ПРООН определя като държави с много високо равнище на човешко развитие онези с коефициент над 0,900. <br /> За сравнение лидерът Норвегия е с 0,971, Япония е с 0,960, Нова Зеландия - с 0,950. <br /> <br /> България е с коефициент 0,840. През 2000 г. България е имала индекс 0,803.<br /> С най-висок индекс сред страните от Централна и Източна Европа е Словения - 0,929, което я нарежда на 29-о място в списъка. Чехия е на 36-о място с 0,903. <br /> Естония, Полша, Словакия и Унгария заемат съответно 40-о до 44-о място в списъка с индекси от 0,883 до 0,879. <br /> <br /> Най-напред в класацията сред балканските държави е Гърция - на 25-о място с индекс 0,942. <br /> Румъния, Черна гора и Сърбия заемат съответно 63-то, 65-о и 67-о място. Албания е класирана на 70-о място, Македония - 72-ро, Босна и Херцеговина - 76-о и Турция - на 79-о. <br /> <br /> Последните 10 места са заети почти изцяло от африкански държави южно от Сахара с едно-единствено изключение - Афганистан. На последното 182-ро място с 0,340 е Нигер.<br /> <br /> Класацията е изготвена по данни от 2007 г., т. е. преди началото на световната финансова и икономическа криза.<br /> <br /> ПРООН предупреди, че кризата би трябвало да е оказала огромно влияние върху човешкото развитие в много държави.<br /> <br /> Страни като Исландия и Ирландия, които заемат съответно 3-то и 6-о място, бяха сред най-тежко засегнатите от рецесията.<br /> <br /> Много страни се сблъскаха с проблеми през последните десетилетия - икономически спадове, кризи, свързани с конфликти, епидемии от СПИН, и всичко това е още преди да се усети ефектът на световната финансова криза, посочва организацията.<br /> <br /> Средната продължителност на живота в Нигер е около 50 години - с около 30 години по-малко от тази в Норвегия, показват данните. <br /> <br /> За всеки долар, припечелен от жител на Нигер, в Норвегия се печелят 85 долара.<br /> <br /> Японците живеят най-дълго - средно 82,7 години, <br /> <br /> докато в Афганистан средната продължителност на живота е 43,6 години.<br /> <br /> Лихтенщайн има най-високата стойност на БВП на глава от населението - 85,383 долара, а най-бедни са хората в Конго, където средният доход на човек е 298 долара годишно.<br /> <br />