Парламентарните служители са задължени да съдействат за провеждането на държавната политика, като не допускат "да бъдат повлияни от свои или чужди политически пристрастия". Това е записано в кодекса за поведение на парламентарния служител, утвърден от председателя на Народното събрание Цецка Цачева, който е в сила от два дни.
В него пише, че дейността&nbsp;на служителите&nbsp;се &quot;осъществява при спазване на принципите на законност и политическа неутралност, лоялност, честност, безпристрастност, компетентност, отговорност и отчетност и зачитане на личността&quot;.<br /> <br /> Кодексът залага и &quot;базови ценности, изповядвани от парламентарния служител&quot;. Като такива са описани компетентността, ефективността (&quot;да постига максимални резултати от труда при минимално физическо и психическо усилие и разход на ресурси&quot;), услужливост, вежливост. Парламентарните служители трябва да са отговорни и изпълнителни, което според кодекса означава да са &quot;с развито чувство за дълг при изпълнение на служебните задачи&quot;.<br /> <br /> На няколко места в документа е отделено внимание на външния вид на служителите и да се стреми &quot;да изглежда по начин, подходящ на средата&quot;. Облеклото им трябва да &quot;съответства на авторитета на институцията&quot; и също е част от базовите ценности, които служителите изповядват. <br /> <br /> Те трябва да следват &quot;поведение, което не накърнява престижа на държавната служба, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот&quot;.<br /> <br /> Няколко текста са посветени на това, че парламентарните служители не трябва да допускат конфликтни ситуации - нито по между си, нито с депутатите или гости на Народното събрание. Ако станат свидетели на такива обаче трябва да ги преустановят, &quot;като запазят спокойствие и контролират поведението си&quot;. Най-често в ролята на звероукротители влизат квесторите.<br /> <br />