Същността на сайта ask.fm е много опростена, обясняват създателите му. Регистрирайки се, потребителят получава своя персонална страница. Другите хора могат да му задават въпроси, като посетят тази страница. Отговорите излизат на страницата на потребителя и стават достъпни за преглед от всекиго, като по този начин се получава един вид оригинално и уникално интервю.
Крайъгълният камък на този сайт &ndash; това е възможността да се задават в това число и анонимни въпроси. Именно така става интересно. Отърсвайки се от всякакви колебания и стеснителност, хората започват да задават всякакви въпроси, понякога доста пикантни. А запитаният отговаря, използвайки цялото си красноречие и се разкрива като личност.<br /> <br /> Концепцията на ask.fm не е оригинална, имало е подобни сайтове, но този проект се отличава със своята опростеност и удобство при използването му. Към този момент сайтът е преведен на 10 езика, включително и на български.<br /> <br /> /БЛИЦ