Министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев връчи ключовете на 22 нови автомобила „Опел-Комбо” за нуждите на ЦСМП в София. Колите ще осигуряват медицинския транспорт на 400 пациенти на хемодиализа до центровете, където ще им бъдат извършвани процедурите.
Автомобилите са закупени със средства, отпуснати от Министерството на здравеопазването в размер на 720 000 лв. „Тези автомобили успоредно с предстоящата подмяна на 430 апарата за хемодиализа и закупуването на нови легла ще бъдат допълнителен фактор за по-добро обслужване на нуждаещите пациенти”, заяви министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев. С новите коли се подменят досегашните силно амортизирани автомобили, които са в експлоатация повече от 10 години и с пробег над 500 000 км. /БЛИЦ