На 22 март 2016 година Националният съвет по биологично разнообразие към Министерство на околната среда и водите ще отпусне нови милиони лева за опазване на червеногушата гъска, се казва в писмо до медиите от от НГК „Природата за хората и регионите”.
Според сдружението това се прави въпреки факта, че от Върховна административна прокуратура обявиха, че има доказателства за незаконосъобразно изразходване на средства по програма &bdquo;Биоразнообразие&rdquo; от МСВО и зелените неправителсвени организации.<br /> <br /> Фрапантно в случая е, че на заседанието на съвета по биологично разнообразие &bdquo;Планът за действие за опазване на червеногушата гъска&rdquo; е точка номер в дневния ред. Тоест това е най-важното, което съветът първо трябва да направи. Припомняме, че за опазване на гъската са изхарчени почти 50 млн. лв. от МСВО плюс още 50 млн. лв. от Министерство на земеделието и храните за компенсиране на земеделските стопани за нанесените вреди на посевите и на житните култури от гъската. <br /> <br /> Недоумение буди и фактът за упоритостта на министъра и чиновниците от МОСВ, които въпреки огромното обществено недоволство за разхищенията по безсмислени проекти, продължават да ги пробутват на зелените.<br /> <br /> Излиза, че едно от най-важните неща, които трябва да свърши МОСВ е да осигури безпроблемното финансиране на червеногушата гъска и чрез нея на зелените НПО-та. Всички останали проблеми в областта на околната среда, като справяне с наводнения, свачища, срутища, липсата на сметища и канализация, остават на заден план.<br /> <br /> <strong>Настояваме за публичен отговор от министерството:</strong><br /> <br /> Защо и на базата на какви изследвания се налага ново финансиране на червногушата гъска, за която становището на Министерство на земеделието и храните е, че вече се е превърнала във вредител и министертвото тази година отказва компенсации на земеделските стопани, въпреки недоволството им и делата, които те водят за нанесени щети и загуби от червеногушата гъска.<br /> <br /> <strong>Приложение:<br /> <br /> Дневен ред ЗАСЕДАНИЕ НА НСБР (22.03.2016 г.):</strong><br /> <br /> <strong>1.</strong> План за действие за опазване на червеногушата гъска (Branta ruficolIis);<br /> <br /> <strong>2. </strong>Програма за въвеждане на хибриден ивичест костур в садковото стопанство на фирма &bdquo;Фиш Инвест&ldquo; ООД - Документация;<br /> <br /> <strong>3.</strong> Разглеждане на предложения за изменение на списъци за защитени зони за опазване на природните местоообитания и на дивата флора и фауна, заедно с постъпила документация по чл. 8, ал. 1 от ЗБР - Документация :<br /> <br /> &bull; Заличаване на защитена зона BG0000607 &bdquo;Пещера Микре&ldquo;;<br /> &bull; Увеличаване площта на защитена зона BG0000266 &bdquo;Пещера Мандрата&ldquo;;<br /> &bull; Намаляване на площта на защитена зона BG0000526 &bdquo;Долно Линево&ldquo; и промяна в границите ѝ;<br /> <br /> <strong>4.</strong> Разглеждане на предложение за списък на защитени зони за опазване на дивите птици, заедно с постъпила документация по чл. 8, ал. 1 от ЗБР:<br /> <br /> &bull; нова защитена зона &bdquo;Рила ‒ буфер&ldquo;;<br /> <br /> <strong><em>15.03.2016 г. НГК&rdquo;Природата за хората и регионите&rdquo; <br /> Филип Цанов<br /> <br /> <br type="_moz" /> </em></strong><br />