С нов облик от 1 януари тази година са удостоверенията за сключен граждански брак, актът за раждане и смъртният акт. Това става със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието. Промените се налагат във връзка с измененията на закона за гражданска регистрация, а формата на актовете не е променяна от 20 години насам. Данните, които се вписват в новите удостоверения, са съкратени до минимум.
В новите удостоверенията за раждане липсва гражданство на родителите. В старите удостоверения за раждане данните, които се изписваха на длъжностното лице по гражданско състояние, бяха името и ЕГН, а сега единният граждански номер липсва.<br /> <br /> Гражданство вече не се вписва и в новите удостоверения за сключен граждански брак. В новия акт за граждански брак няма и постоянен адрес на младоженците. Те започват с данни за мъжа, следват данни за жената. Подписите на младоженците вече се намират преди подписите на свидетелите.<br /> <br /> В новия смъртен акт пък не се вписват данни за родителите на починалия. Гербът на България в новите удостоверения е заменен само с една част от него- лъвът.<br /> <br />