Министерство на земеделието публикува днес нов списък за замени на земеделски земи по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. Вчера бе публикуван първият списък след като министърът на земеделието и храните Валери Цветанов разпореди да бъде оповестен публично целият списък с тях от назначаването му на този пост на 24 април 2008 г. до сега. В този период е имало 337 искания за замени, от които 217 са били отказани.
Това стана след като ДАНС и прокуратурата атакуваха министерството, интересувайки се има ли нарушения по извършваните заменки. 
Според министерството на земеделието  от назначаването на министър Цветанов на този пост има издадени общо 13 протокола за замени.
Днес министерството е  публикувало  имената на граждани и фирми, чиито преписки за замяна по реда и условията на чл. 24 Г от ЗСПЗЗ и чл. 36 от ППЗСПЗЗ се съдържат в протоколи № 4 и 5.


1. “Газтрейд”
2. И. Алтъпармакова
3. “Аквакултури”
4. “Интернешинъл спорт кампани”
5. А. Атанасов
6. “Юникс-М Божилова”
7. “Търново полис”
8. Л. Векова
9. “Феър плей аграрен фонд”
10. Ц. Георгиева
11. “Мебел стил”
12. “В. Григоров”
13. С. Стефанов, В. Стефанова
14. М. Гинков
15. Г. Ташев
16. Т. Тахиров
17. Община Момчилград
18. “Агенор 3”
19. “Нова идея”
20. “Винер бергер”
21. И. Миткова
22. “Врис”
23. К. Чешмеджиев
24. “Делта”
25. “Сидар”
26. В. Колева
27. М. Сали и наследници на Х. Шериф
28. “Форланд”
29. В. Титкова
30. Г. Георгиев и Л. Макавеева
31. “Аква берн”
32. “Аква берн”
33. В. Божилова
34. М. Узун
35. М.Тодорова
36. “Компания Земя”
37. “Ескана”
38. М. Маринов
39. “Н. Миранов и Неви-мак-Н. Макак”
40. Д. Йорданов
41. В. Ангелова
42. Т. Денева
43. А. Алексиев
44. М. Николов
45. К. Иванов
46. “Златия агро”
47. “Агровин”
48. К. Филипов
49. Т. Кръстева
50. М. Кузманова
51. С. Терзииева
52. Е. Иванова – Лалова
53. К. Сандов
54. Х. Райчева
55. “Агрима-АС”
56. “Агропромдейн – Каваците”
57. “Инса”
58. Л. Йосифов
59. “Сафари-М”
60. А. Чалъков
61. Е. Еюб
62. “Панорама”
63. В. Кимов
64. Т. Славов
65. С. Велев и С. Велева
66. Комплексна опитна станция – Ямбол
67. Е. Черганова