България получи висока оценка от Глобалния фонд за изпълнението на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и ще получи продължаващо финансиране от 32, 4 милиона евро за периода 2009 – 2014 г. , съобщиха от Министерство на здравеопазването.
Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария през юли 2007 г. покани България да участва в процеса по оценка за квалификация на грант BUL-202-G01-H-00 за Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” за финансиране съгласно новосъздадения механизъм за продължаване на финансирането (Rolling Continuation Channel). Този механизъм се прилага само за грантове, които са получили 4 последователни отлични оценки за финансово и програмно изпълнение през последните две години. Механизмът за продължаване на финасирането цели да се осигури по-дългосрочно отпускане на средства на добре изпълнявани програми и правилно усвояваните грантове.  Главната цел на това предложение за продължаване на финансирането е да допринесе за ограничаване на разпространение на ХИВ сред населението и подобряване качеството на живота на хората, живеещи с ХИВ:
Нарастване от 37 % през 2007 г. до поне 60% през 2014 г. на обхвата на най-рисковите групи от населението с целенасочени, устойчиви и доказани в практиката интервенции за превенция на ХИВ с цел да се намали риска за заразяване и предаване на ХИВ инфекцията.

Увеличаване от 33% през 2007 г. до поне 75% на обхвата на най-рисковите групи с доброволно изследване и консултиране за ХИВ с цел да се увеличи процента на хората носители на ХИВ, които знаят своя статус.
Предложението ще допринесе за постигането на крайната цел на Националната стратегия за борба с ХИВ/СПИН 2008-2015.
Броят на официално регистрираните в Министерство на здравеопазването ХИВ – серопозитивни лица към 15 юли 2008 г. е 878, от които 63 лица са открити от началото на тази година. Данните показват, че за същия период на миналата година са били регистрирани 48 лица. Запазват се тревожните тенденции да се откриват ХИВ-позитивни лица сред младите хора (30 % от новооткритите са млади лица от 18 до 25 години) и лицата употребяващи интравенозни наркотици (до 50 % от новооткритите т.г.). /БЛИЦ