Няма превишаване на нормите на следените от РИОСВ-Пловдив замърсители на атмосферния въздух след пожара на депото за твърди битови отпадъци край Цалапица, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ.
Резултатите са установени при проверка на място на експерти от екоинспекцията и регионалната лаборатория към изпълнителната агенция по околната среда. Данните от автоматичната измервателна станция „Евмолпия“ в Пловдив показват, че няма превишение на средночасовите норми на озона, азотния диоксид, въглеродния оксид и серния диоксид. Слабо е завишена концентрацията на фини прахови частици. Мобилната станция на Регионалната лаборатория е разположена край село Оризаре, в чиято посока вятърът навява дима от пожара. До момента не са отчетени превишения на пределно допустимите концентрации на следените замърсители с изключение на слабо завишаване на стойностите на неметанови въглеводороди. Мобилната станция продължава замерванията.
Екоинспекторите са установили, че пожарът е възникнал около 20 ч. снощи на площадката за „свежи“ отпадъци. Служителите на депото са предприели незабавни мерки за овладяването му, но вятърът е прехвърлил огъня на съседните площи. В момента пожарът е обхванал около 8 дка от депото. Служителите на сметището подготвят резервна площадка за депониране на отпадъци за възстановяване на сметоизвозването. Десетина камиона чакат пред входа на депото, за да разтоварят отпадъците. Сметоизвозването от Пловдив е спряно. /БЛИЦ