Министърът на здравеопазването Евгений Желев разпореди спешна проверка на готовността на лечебните заведения за болнична помощ в страната да осигуряват необходимата качествена медицинска помощ в условията на тежката ситуация, вследствие на проблема с подаването на природен газ за България.
По разпореждане на министър Желев вчера бе е свикан Съветът по сигурност и управление при кризи (ССУК) при Министерството на здравеопазването под ръководството на главния секретар доц. Красимир Гигов, в който участват национални консултанти, главният държавен здравен инспектор, директори на дирекции и водещи медицински специалисти.
Министър Евгений Желев следи непрекъснато развитието на ситуацията в лечебната мрежа в страната. С негова заповед при възникване и преодоляване на кризи на членовете на ССУК се възлага ръководството на дейността на здравните и лечебни заведения, медицинските органи и специализираните медицински екипи. Разработени са планове и мерки за повишаване готовността на здравните и лечебните заведения на пряко подчинение за действия при кризи. Обсъждат се възможностите за допълнително подпомагане на болниците с алтернативни източници на енергия.

Министерството на здравеопазването поддържа непрекъсната връзка с всички Регионални центрове по здравеопазване и с лечебните заведения. Съвместно с Националния медицински координационен център се обработва постъпилата информация и за всеки отделен случай се взима най-доброто решение. Всички действия на министерството целят да не се допусне влошаване на качеството на медицинското обслужване.

В момента няма проблеми с медицинското осигуряване на гражданите, показва изготвеният от ССУК анализ. От лечебните заведения за болнична помощ 23 са на газ (локално), 22 – на централно отопление, а останалите са на нафта/твърдо гориво. Пет лечебни заведения, сред които МБАЛ „Св. Анна” - Варна, ДМСГД - Разград, и многопрофилните болници в Исперих, Разград и Кубрат, са със спряло газоподаване, но нямат проблеми при медицинското обслужване на гражданите. МБАЛ „Св. Анна” – Варна временно приема само спешни случаи до преоборудването на болницата на газьол. При затрудения в обслужването на болните, те ще бъдат насочвани към МБАЛ „Св. Марина” – Варна.

Проучени са всички възможности за преминаване на алтернативни горива. Две от болниците - държавните психиатрични болници в Ловеч и Пазарджик, нямат тази възможност, но към момента имат отопление. При необходимост болните ще бъдат пренасочвани към друго лечебно заведение. Министерството на здравеопазването ще предостави допълнително финансови средства на Държавната психиатрична болница в Севлиево за закупуване на газьол. Всички останали лечебни заведения имат готовност да преминат на алтернативни горива. Повечето от тях разполагат и с достатъчно запаси. /БЛИЦ