Няма процедура за преместване на администрацията на Национален парк "Централен Балкан" от Габрово в Ловеч. Становището на МОСВ е, че няма основания за такава процедура, съобщават от министерството.
Администрацията за управление на НП „Централен Балкан” е създадена през 1996 година. Тогава за център е избран Габрово, заради стратегическото му разположение на целогодишно действащия планински проход „Шипка”, което осигурява необходимата комуникация за управлението на цялата територия на защитената територия.
Както и досега, МОСВ ще продължава да изисква стриктното спазването на всички режими на парка и да контролира тяхното изпълнение.

По повод публикации за изграждане на комплекс „Марина Дор” в Тетевенския Балкан МОСВ припомня, че РИОСВ-Плевен сезира прокуратурата и РДНСК за незаконни действия. /БЛИЦ