Областният управител на Ямбол Николай Пенев се ангажира да проведе разговори с кметовете на общини, предаде кореспондентът на БЛИЦ в Бургас.
Разговорите ще са във връзка с осигуряването на училищни автобуси за транспортиране на учащите от едно населено място до средищните училища в други населени места.Това стана ясно по време на проведена работна среща на областния управител с началника на Регионалния инспекторат по образование инж.Красимира Недкова във връзка с готовността на учебните заведения на територията на област Ямбол за новата учебна година. Участие в срещата, състояла се в кабинета на областния управител, взеха още заместник-областният управител Орхан Юсеинов и Александър Братанов – експерт в Областна администрация. Като цяло материално-техническата база на училищата в областта е в добро състояние, като учебните заведения имат готовност да започнат нормални учебни занятия.В повечето от училищата през лятото са извършвани текущи и частични ремонти на сградите.До старта на учебната година предстои реализиране и довършване на ремонтни работи по хидроизолация, газификация и подмяна на дограми в общински учебни заведения на територията на област Ямбол. На база утвърдения държавен план-прием за учебната 2008/2009 година след седми клас са утвърдени 6 паралелки, като една от тях не е реализирана. След 8 клас са утвърдени 34 паралелки, от които са реализирани 23.Срез нереализираните паралелки са 2 профилирани и 9 професионални. Закритите училища в областта са 10, като има и преобразувана една професионална гимназия. В община Ямбол е закрито НУ ”Ради Колесов”, в община Елхово – училищата в с.Лесово и с.Маломирово, в община Стралджа – училищата в с.Каменец и с.Иречеково. Броят на закритите училища в община Тунджа е 5 – съответно в селата Генерал Инзово, Маломир, Калчево, Кабиле и Безмер. Професионална гимназия по лека промишленост и Професионална гимназия по екология и химични технологии в град Ямбол са преобразувани чрез сливане в Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии. По прогнозни данни броят на учителите, които ще бъдат съкратени, е общо 73-ма. От тях 13 са в начален етап на обучение, 30 – в прогимназиален и 30 – в гимназиален. По предложение на общините и становище на Регионалния инспекторат по образование в Ямбол две са училищата, които на този етап не са в списъка на МОН на защитените училища: - ОУ”Х.Димитър” – с.Гранитово, община Елхово и СОУ”Д-р Петър Берон” в град Болярово. Снабдяването с учебници е приключило.Остава частично изпълнение на доставки на учебниците за седми клас и учебници от издателство “C.A.H.ПРО”ООД . Не са доставени учебници по английски език на издателство “Longman”. /БЛИЦ