189 училища, детски градини, университети и образователни институции в страната са ремонтирани и преобразени през последните шест години с еврофинансиране от ОПРР по време на управление на третото правителство на министър-председателя Бойко Борисов. Това показват данни на образователното министерство.

Така за последните шест години в страната са модернизирани общо 205 сгради на образователната инфраструктура с финансиране по управляваните от регионалното министерство програми.

Статистиката е за обхванатите образователни институции в 39-те големи града на страната, 80 по-малки общински центъра и населени места в пограничните райони, както и професионални училища в сферата на културата, спорта, земеделието, агротехниката, ветеринарната медицина и професионални гимназии в различни населени места. 
Сградите са преобразени като визия, с обновени фасади и обзавеждане. За повишаване на енергийната ефективност са монтирани топлоизолация на стени и покрив, нови прозорци и врати. Изграденото ново осветление пести енергия и е съобразено с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Подменени са изцяло и водопроводните и електрически системи, изградени са и нови – за пожароизвестяване, видеонаблюдение. Внедрени са информационни технологии. Архитектурната среда е адаптирана за лесен достъп на хора в неравностойно положение, като в някои от учебните заведения са изградени и асансьори.

По голяма част от проектите е подменено и оборудването – нови чинове, интерактивни дъски, професионално и спортно обзавеждане. Учениците се обучават и в обновени физкултурни салони, като в някои гимназии са построени изцяло нови многофункционални спортни зали. Модернизирани са и системите за отопление. Благодарение на инвестициите са реновирани и дворните пространства.

160 от учебните заведения са с ново, иновативно оборудване.