43 процента от явилите се на изпита по български език и литература в Софийския университет “Св. Климент Охридски” са получили двойки.
Само осем от участващите в изпита общо 2455 кандидат–студенти имат пълни шестици, съобщиха от пресцентъра на университета.
Отлична оценка 5,50 – 5,99 имат три на сто, а много добра 5.00 – 5,49 – седем процента. 504 кандидати или 21 на сто са получили 3,00 – 3,49. Едва четири от работите на кандидат-студентите са анулирани. /БЛИЦ