На вчерашния единен приемен изпит по история на България в УНСС, на който се явиха 2070 кандидат-студенти, пълните шестици са три, от 5.50 до 5.99 имат 261 (12.58%) кандидат-студенти, от 4.50 до 5.49 – 512 (24.67%), от 3.50 до 4.49 - 517 (24.92%), от 3.00 до 3.49 - 254 (12.24%), съобщиха днес от университета.
Двойките са 523 (25.20%). Четирима кандидат-студенти ще участват в класирането с шестици от олимпиади по история. Оценките са обявени в сайта на УНСС, на листинги, разлепени в сградата на университета, или чрез SMS до кандидат-студентите, пожелали това.

Следващите кандидатстудентски изпити в УНСС са на:
22 юли (вторник) - писмен по журналистика, на който ще се явят 498 кандидат-студенти.
27 юли (неделя) – устен по журналистика, на който ще се явят само кандидат-студентите, издържали писмения изпит по журналистика с оценка не по-малка от добър 4.00. Те ще се състезават за 75 места.

Най-предпочитаните професионални направления са: “Икономика” (с трите поднаправления “Финанси, счетоводство и контрол”, “Икономика с преподаване на английски език” и “Икономика с чуждоезиково обучение”) и “Администрация и управление”.
Общият брой на кандидат-студентите в УНСС е 11 805, а средният успех от дипломите за средно образование на 97,64% от тях е между много добър 4.50 и отличен 6.00. През учебната 2008/2009 г. УНСС ще приеме 3425 бакалаври. Първото класиране е на 4 август. /БЛИЦ