Художественият текст "Новият закон" в Читанката за 3 клас е тенденциозно интерпретиран и се внушават откровени неистини. Отделни изрази са извадени от контекста и са тълкувани едностранчиво във връзка с все още неодобрената Стратегия за детето.
 
Това се посочва в официално становище на издателство "Клет България", изпратено в отговор на запитване на Dnes.bg.
 
Приказката с автор австрийската писателка Кристине Ньостлингер разбуни социалните мрежи и породи множество негативни коментари, разказвайки за създаването на тайна детска полиция, която да следи поведението на възрастните. Бяха атакувани също езикът, на който е написана, преводът, изборът на този текст в учебника и др.
 
В позицията на издателите се посочва, че читанката с марка "Анубис" е одобрена от МОН без забележки, с максимален брой точки. Преминала е и процедурата за пригодност, в която над 2000 учители са дали своята положителна оценка за нея. А текстът "Новият закон" е включен "като образец на съвременната детска литература, отразяваща света и проблемите в живота на новите поколения деца през призмата на културното многообразие и общочовешките ценности".
 
"Чрез него се поставят на обсъждане темите за правата на детето и тяхната защита, за отношенията и общуването между деца и възрастни, за ценностите, които литературата интерпретира чрез своя образен език и около които се обединяваме като членове на демократични общества. Той е в защита на правото учениците да могат да четат произведения, в които герои са съвременните деца с техните проблеми и интереси, за да изградят чрез литературата и четенето хуманно разбиране за живота и за себе си като активни личности и граждани на света", посочват от "Анубис".
 
От там изтъкват и че австрийската писателка Кристине Ньостлингер е едно от водещите имена сред авторите на книги за деца в немскоезичния свят, носител на десетки престижни награди за произведенията си.
 
"В създадения от нея въображаем свят фантазията се преплита с тъжни истини за проблеми, с които децата се сблъскват в живота си, и по забавен начин отправя посланието за обединяване на усилията на деца и възрастни за тяхното решаване. Неповторимият хумор, с който са пропити образите на детето и възрастния, чудесно импонира на усета на децата към смешното. Но той невинаги е понятен за литературния вкус на възрастните, формирани като читатели на назидателно-възпитателна литература за деца и възприемащи себе си като носители на истината от последна инстанция. Забравяйки за условния характер на литературата, за образния език, на който тя създава своите измислици, този възрастен ще вижда в езика на героите само лош пример за неправилна реч", пише още в позицията.
 
Издателите заявяват, че текстът не е избран самоцелно от авторите, а обслужва конкретни методически цели, свързани с учебната програма на МОН, чрез която детето трябва да осмисля условния характер на художествения текст, да съпоставя постъпките на героите и нравствените им качества, да оценява съдържанието чрез умозаключения и изводи и др.
 
"Острите обществени реакции са предизвикани от някои изрази в приказката, които обаче отразяват реалностите в езиковата среда. Такъв подбор на думи прави текста по-разбираем и по-близък до децата, защото за самите тях тези изрази са познати и често употребявани", заявяват още издателите, като посочват, че преводът на приказката е дело на доказан професионалист.
 
В позицията се уточнява, че в Читанката има произведения от 23 български класици, някои от които са преразказали народни приказки. Присъстват и 18 съвременни български писатели, а публикуването на произведения от утвърдени европейски автори е изискване и може само да обогати и да провокира желание за четене у децата.
 
"Търсенето на конюнктурни съображения относно избора на текста и правенето на връзки със злободневни събития на обществената сцена е "културна" злоупотреба с четивото, в разрез с природата на литературния текст, с предназначението му да изрази гледната точка на децата и с присъствието му в читанката като средство за постигане на литературно-образователни цели (непостижими впрочем посредством изучаването  на фолклорни и нехудожествени текстове)", смятат издателите и допълват, че са отворени за всякакви добронамерени препоръки.
 
От "Анубис" изтъкват, че авторите на учебника са водещи и доказани специалисти в своята област. Проф. Стойка Здравкова е преподавател в Софийския университет по методика на обучението по български език и литература в началните класове и дългогодишен автор на учебници и учебни помагала.
 
Теодора Власева е асистент в катедра "Начална училищна педагогика" в Пловдивдския университет. Юлия Спиридонова е сценарист и автор на съвременна детско-юношеска литература. Три поредни години ( 2016, 2017, 2018 г.) е номинирана за най-голямата световна награда за детска литература "Астрид Линдгрен". Велка Славова е старши учител с 22-годишен професионален опит.