Училищни педагози в Бургас дадоха началото на проект "И нашата дума! ", предаде кореспондентът на БЛИЦ в града.
Проектът е един от шестте за цялата страна, които се подкрепят от Фондация Институт "Отворено общество" – София, съобщиха от Регионалната асоциация на училищните психолози и педагози в Бургас. Парите за проекта се осигуряват от Тръста за гражданско общество в Централна и Източна Европа. Финансирането е по национален проект "Овластяване на безвластните", чиято цел е чрез повишаване на обществената солидарност да допринесе за социалното и икономическо приобщаване на деца и младежи от рискови групи. Проектът ще продължи четири месеца. В него ще участват 18 младежи и девойки на възраст от 17 до 22 гозини, бивши и настоящи възпитаници на дома за деца, лишени от родителски грижи, и на "Защитено жилище за хора в риск" - Бургас. По време на груповите занятия ще бъдат дискутирани най-важните проблеми на тази група млади хора. Мненията и предложенията за разрешаването на конкретни житейски казуси и въпроси ще бъдат записвани в "Бяла тетрадка за нашата дума". Младежите ще преминат и през социално-психологически тренинг за развитие на социални и комуникативни умения. /БЛИЦ