Дипломата от гимназия директно ще отваря пътя към Европа. Освен документ за завършено образование на български език, учениците ще могат да получават и европейско дипломно приложение, написано на английски, френски или немски, предвижда новият проектозакон за образованието. То ще се издава на единият от езиците само по желание на учениците.
Приложението спестява необходимостта децата да превеждат и заверяват дипломите си в просветното министерство, ако искат да кандидатстват в чужбина, поясни образователният зам. министър Милена Дамянова. Сега всяко година около една десета от випуска заминава да учи навън. В европейския вариант на документа завършената степен на образование и предметите ще бъдат изписвани съгласно изискванията на ЕС.<br /> <br /> Законът предвижда нова структура на училищното образование, при която основното школо вече ще се завършва в 7 клас. Гимназията ще има два етапа - до 10 и до 12 клас. След завършен десети клас децата ще получават документ, но той ще им дава право само да продължат образованието си в следващата степен. След всеки етап ще има национално външно оценяване на децата. Новото е, че всъщност профилирането на хлапетата ще се извършва в 11 и 12 клас, когато ще се изучават само няколко предмета, но по-интензивно. Затова на учениците ще се дава право след 10 клас да сменят училището, ако първоначално избраният профил вече не ги удовлетворява. <br /> <br /> Другата новост в закона е, че дава възможност на училищата в селските райони и по-малките селища вече да бъдат до десети клас. Целта е по този начин да се предотврати ранното отпадане на децата, които след седми клас няма да имат пари да отидат да учат в гимназия в съседен град. Друга новост е въвеждането на целодневно училище до 7 клас. То обаче ще се прави само там, където родителите имат желание.<br /> Гимназиите, както и досега, ще бъдат профилирани и професионални. <br /> <br /> Езикови обаче ще могат да се наричат само онези профилирани школа, в които поне три от предметите се преподават на чужд език, поясниха от МОМН. Сега е масова практика с името &quot;гимназия с преподаване на чужди езици&quot; да се кичат и школа, които просто имат разширено изучаване на съответния език, а всичко останало се преподава на български. Първи учебен ден след дълги дебати все пак остава 15 септември.<br /> Законът ще влиза в сила поетапно за децата от различните класове. Всички общи изисквания в него ще започнат да действат още от следващата учебна година. Това ще е първата година, през която випускът в седми клас ще вземе диплома за основно образование, но при старите програми и общообразователни изисквания. През 2013-2014 учебна година за първи път ще стартират новите програми, но само за децата, постъпващи в първи, пети и осми клас. Когато всеки следващ випуск влезе в някой от тези класове, той ще преминава на новите програми за следващата образователна степен.<br />