Всички дипломи на Випуск - 2007 от специалността „Английска филология” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” са валидни. Това съобщиха от висшето учебно заведение. Допуснатата в тях грешка е техническа и може да бъде отстранена.
&ldquo;След сигнал за нередност, подаден от бивша възпитаничка, направихме обстойна проверка на всички изпитни протоколи, сравнихме оценките в главната книга с дисциплините от учебния план и не открихме нарушения или несъответствия&rdquo;, заявиха от Учебен отдел. <br /> <br /> Проверката показва, че инспекторът на специалността &bdquo;Английска филология&rdquo; през 2007 г. Рени Червенкова е дала коректна справка за издаване на дипломите на Випуск &ndash; 2007. <br /> <br /> Програмата за изписване на дипломите, която трябва автоматично да сборува кредитите за всеки предмет, е дала грешна сборна сума &ndash; вместо 240, е &ldquo;пресметнала&rdquo;, че общият брой кредити е 183. Ако се съберат в самата диплома кредитите, изписани срещу всеки отделен предмет, техният точен брой ще е 240. Такова е изискването по наредбата за въвеждане на Европейската система за натрупване и трансфер на образователни кредити, която е приета в ПУ &bdquo;Паисий Хилендарски&rdquo; през 2004 г., обясниха от университета.<br /> <br /> Техническата грешка се отнася единствено за дипломите на англицистите от Випуск - 2007. Тази софтуерна грешка може да бъде отстранена. Затова всеки от &bdquo;английските&rdquo; възпитаници на този випуск, който установи, че в дипломата му сборът на кредитите е неправилно отразен, може да се обърне към настоящия инспектор на &bdquo;Английска филология&rdquo; Лидия Апостолова. <br /> <br /> Инспекторът Червенкова не е уволнена, нито наказана така, както тиражираха някои медии, обясни зам.-ректорът на Пловдивския университет доц. Запрян Козлуджов. В момента тя работи в Педагогическия факултет. Проверката установи, че Червенкова не е допуснала нито една грешка при подаване на справката за дипломите на Випуск &ndash; 2007 на &bdquo;Английска филология&rdquo;. <br /> <br /> Припомняме, че на студентка от специалността &bdquo;Английска филология&rdquo; в ПУ &bdquo;Паисий Хилендарски&quot; е отказано да кандидатства в чуждо висше училище, заради диплома, която не отговоря на изискванията извън страната. <br /> <br /> След молба на студентката, висшето училище й издава дубликат, на който фигурира надписът &ldquo;копие на невалидна диплома&rdquo;. Това още повече е притеснило бившата възпитаничка от &ldquo;Английска филология&rdquo;, смятат в университета. Тази формулировка е задължително условие от наредба на МОМН за дубликатите, обясняват от Филологическия факултет. След отстраняване на техническата грешка в дипломата обаче, няма да се наложи издаване на дубликат, категорични са от ПУ &bdquo;Паисий Хилендарски&rdquo;. /БЛИЦ<br />