Ново предложение на Министерството на образованието специални екипи да посещават ученици, които отсъстват без уважителна причина от час предизвика реакции в образователните среди.
 
Пред bTV директорът на ОУ „Неофит Рилски“ в Самоков Мариана Солунска обясни, че през изминалата учебна година, екипът на институцията е обикалял 2 пъти месечно ромската махала на града.
 
Като причина директорката изтъкна отсъствието на 100% ученици от уязвими групи. По думите ѝ обходите са дали резултат, тъй като са успели да върнат децата в клас.
 
Експертът обясни, че има случаи на ученици, които отсъстват поради социални проблеми – липса на средства и облекло, а в някои семейства от малцинствата учениците се налага да работят или гледат по-малки братя и сестри.
 
Солунска подчерта, че добри резултати дават т.нар. образователни медиатори, които помага при случаи с отсъстващи по неуважителни причини ученици.
 
По думите на директорката МОН отпуска 30 млн. лв. към училища с ученици от уязвими групи. От тези средства училището в Самоков получава 180 хил. лв., а учителите, които правят обходи получават бонус към заплатите си именно от тези пари.
 
Заместник-директорът на ОУ „Тодор Каблешков" в София Галина Тимова също определи работата на образователните медиатори като успешна и посочи, че те са добър пример за справяне с отсъстващите ученици.
 
И двамата експерти са на мнение, че мобилните връзки в днешно време са изключително предимство, тъй като може да се установи контакт с ученика или родителя в рамките на деня.
 
Зам.-директорката обясни, че всекидневни и моментални посещения не са най-добрият ход, който МОН може да предложи. В случай, че се наложат такива обходи, то, Тимова смята, че те трябва да се извършват от медиаторите, които да служат като мост между семействата и институцията.