Знаете ли какво е общото между световно известните предприемачи, като Стив Джобс, Опра Уинфри и Ричард Брансън? Всеки един от тях преминава през различни трудни моменти в детските си години. И въпреки трудностите и тримата са изградили империи и са станали милиардери, като в основата на техния успех е наличието на ментори в живота им. Тези ментори са ги учили на бизнес и житейски умения – уменията от които се нуждаят, за да успеят в живота.

В Yοuth Business Center, Вашето дете, от ранна училищна възраст, доказано най-подходяща за залагане на основите на поведенческо предприемачество, усвоява бизнес и житейски умения, под формата на игри, проекти и забавлениe.Предприемачеството е стил, поведение, начин на мислене. Днес, във века на иновациите, повече от всякога е необходимо човек да има предприемачески дух и да владее бизнес умения, да е креативен, да е финансово грамотен, да умее да завладява публиката, да има правилен изказ, да владее мълчаливия език на лидерите, да е дипломат.

Тези качества и умения градим в 4-те модула за житейски и бизнес умения на ΥΒC: 1/Chief Junior, 2/Diplomat Junior, 3/Be a star и 4/Здраве за лидери. И колкото по-рано създадем и утвърдим тези качества и умения, толкова по-уверено, знаещо, можещо и самостоятелно ще бъде детето утре! 


 
В ΥΒC децата стават ИЗОБРЕТАТЕЛИ, не само ИЗОБРЕТАТЕЛНИ. Тук те се научват как да откриват бизнес възможностите в текущия период на възход или криза. Показваме им как да продължат процеса от създаването на изобретение, към комерсиализация и извличане на доход от изобретението. В ΥBC децата стават генератор на бъдещ успех.

В YBC детето осъзнава своите интереси и таланти, като ги изпробва и развива в средата си от приятели. Тук детето се научава да гради своята вътрешна сила и увереност, да се изправя пред предизвикателствата, да вярва в себе си. Научва се да създава силни приятелства и репутация, умеейки да представя себе си и да е влиятелен в обществото.

 

  

 
Мисията ни е да развиваме поколение от успешни и щастливи деца и младежи, готови за предизвикателствата на съвременния свят и готови за създаване на качествен бизнес елит!