Европейският колеж по икономика и управление в Пловдив ще приеме общо 1200 студенти за новата академична година. Кандидатстването е с диплома за завършено средно образование или служебна бележка за успешно взета матура по един от шестте предмета - български език и литература, математика, чужд език, история, география и икономика. Освен това се признават и оценките от положен изпит в друго легитимно висше училище.
В Колежа по икономика и управление има 5 акредитирани специалности - Счетоводство и контрол, Бизнес администрация, Корпоративна икономика, Мениждмънт на туристическите услуги и най-новата &ndash; Маркетинг. Обучението е 3 години, или 6 семестъра, като завършилите получават диплома за висше образование със степен &bdquo;Професионален бакалавър&rdquo;. Обучението е в редовна и задочна форма, в които ще се приемат по 600 студенти, казаха от висшето заведение. <br /> <br /> По решение на Академичното ръководство новоприетите студенти с отличен успех ползват 20% отстъпка от таксата за първия семестър. Така, вместо 850 лева за редовно обучение, те ще платят 680 лева, а за задочно &ndash; 600, вместо 750 лева. /БЛИЦ<br /> <b>Димана Тодорова, БЛИЦ</b>