Министерството на образованието и науката ще осигури 5 милиона лева тази година, за да облекчи директорите при намирането и заплащането на учителите, които ще заместват отсъстващи колеги по програмата "Без свободен час".
През декември всеки пети учител е отсъствал и близо 200 000 учебни часа не са били взети.  МОН ще плаща за заместващи учители и препоръчва дори директори да влизат в час при необходимост. 
Програмата „Без свободен час" предвижда да бъде създаден списък от квалифицирани специалисти, студенти, пенсионирани и действащи преподаватели, които да заместват отсъстващите преподаватели.
МОН ще покрива и разходите на директорите за лекторските часове на учителите по заместване в случай че директорът на учебното заведение е изготвил тримесечен доклад за направените от него разходи и е го е изпратил в регионалния инспекторат.
В случай, че директорите не могат да осигурят учител по заместване, те са длъжни да осигурят друг преподавател от училището или училищния психолог, който да поеме съответния учебен час. При необходимост и зам.-директорите и директорите ще преподават на учениците, за да се намали броят на свободните часове.
На училищното ръководство ще бъдат налагани финансови санкции, ако в края на годината има повече невзети часове от средната месечна стойност за страната. /БЛИЦ