Има заплаха учителите да изчезнат, както много други професии. За това предупреди зам.-председателят на НС и народен представител от „БСП за България” Валери Жаблянов по време на дискусия за проблемите в образователната ни система с настоящи, бивши учители и директори на училища, провела се в гр. Кюстендил.
По думите му причината е, че младите хора не желаят да изберат тази професия за своя или напускат страната. По наболелите въпроси в образователната ни система се изказа г-н Кирил Иванов, който е учител в 3 ОУ „Проф.Марин Дринов”.

Преподавателят разказа, че има двама студенти и работи допълнително, за да ги издържа. Соня Кръстева, която е учителка от 5 ОУ „Хр. Ботев” повдигна темата за училищата мастодонти и за причините за детската агресия.

От своя страна Христо Цоцомански разказа как най-добрите учители се уволняват неправомерно и след завръщането им със съдебно решение държавата плаща обезщетения. Валери Жаблянов и депутът от левицата Иван Ибришимов посочиха, че ще отнесат възникналите въпроси по време на дискусията за решение в НС.