Атестиране на учителите на 4 години искат от Съюза на работодателите в средното образование, съобщава БНР. По време на национална конференция в Пловдив от съюза предложиха също обществен съвет да следи за качеството на тяхната работа.
По думите на председателя на обединението на работодателите в средното образование Самуел Шейнин контролът трябва да се разпростре върху цялата система за средно образование, за да е успешна концепцията.<br /> <br /> Той изтъкна, че след като длъжностите на директорите стават мандатни и те ще подлежат на атестация, това трябва да важи и за учителите.<br /> <br /> На форума директорите на средните училища поискаха също облекчаване на учебните програми и повече часове за затвърждаване на знанията за сметка на часовете за нов материал. В момента съотношението е 40 към 60 за сметка на затвърждаване на преподадения материал.<br /> <br /> Обсъждането на концепцията за средното образование ще продължи и в следващите месеци.<br />