Най-високи доходи получават завършилите направления, свързани с информационните технологии и здравеопазването, като завършилите информатика и компютърни науки в СУ и администрация и управление в Американския университет получават доходи от над 3000 лв, съобщава "Дарик".

В 15 професионални направления, в които обучават висшите училища у нас, където според план-приема за догодина местата ще са по-малко от 15, няма да се приемат студенти по държавна поръчка. Сред тях са икономика, администрация и управление и туризъм, получили най-нисък коефициент в съответните университети. Този коефициент се определя според резултатите от рейтинговата система на висшите учебни заведения, които бяха обявени. Въз основа на тях ще бъдат променени план-приемът и финансирането за следващата година.

Преди 20 години професионалните направления във всички университети у нас са били около 200, а сега са близо 300. От следващата учебна година те ще са с 15 по-малко в тези университети, където съответните направления са получили най-нисък коефициент, това обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев.
 
„Това ще бъде материализирано в разпоредба, която ще казва най-общо, че ако е под 15 не се утвърждава прием. Всички тези, които са между 15 и 25 последната година по икономика, администрация и управление, които имат нисък коефициент от порядъка на 0,5 - 0,6 - следващата година ще получат по 15 бройки“, посочи Вълчев.

Спада делът на регистрираните безработни сред завършилите български висши училища, сочат още резултатите от рейтинговата система. В същото време обаче по-малко от половината дипломирали се студенти в първите 5 години след завършването си, заемат позиция, за която се изисква висше образование. Най-висока е добавената стойност в направленията, свързани с добив на полезни изкопаеми и металургия. Какво означава това, обясни ръководителят на екипа, изготвил тазгодишното издание на рейтинговата система Георги Стойчев.

„Тези две направления са сред топ 6, в които завършилите получават най-високи доходи в страната. В същото време сред четирите направления в страната, в които студентите са с най-нисък успех от дипломата си за средно образование. Те привличат студенти със сравнително нисък успех, но произвеждат завършили, които имат добра реализация на пазара на труда с относително високи доходи", каза Стойчев.