От следващата година националното външно оценяване ще се провежда с нов формат. Причината е заради променените учебни програми, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).
 

Ведомството обяви резултатите от националното външно оценяване за 4 клас. За 7 клас конкретни резултати не бяха извадени, тъй като продължава обобщението.
 
Становището на МОН за четвъртокласниците е, че по четирите предмета – „Български език”, „Математика”, „Човек и природа”, „Човек и общество”, резултатите са по-добри спрямо миналогодишните.
 
Учениците са се справили добре със задачата по български език с отворен отговор. Общото заключение е, че като цяло при диктовката по-голямата част от тях са усвоили правилното изписване на „я” и ”щ”. По математика най-големи затруднения има при геометричните задачи. Математиката се очертава като любим предмет за много от учениците, които с лекота се справят с алгебричните задачи, отбелязват от МОН.
 
По-добри резултати са отчетени и при останалите два предмета – „Човек и общество” и „Човек и природа”. Неувереност се чувства в отговорите на географски въпроси, изискващи формирането на пространство, отбелязаха експертите.
 
Обобщените резултати показват, че по БЕЛ при четвъртокласниците има 8166 двойки (7761 през 2017 г.), по математика 12 869 при 13 533 през 2017-а. Отличен са получили тази година по БЕЛ 1559 (3304 за 2017 г.), по математика 6285 деца при 3857 през 2017-а.
 
Плановете на МОН за следващата година по отношение на националното външно оценяване за 4 и 7 клас са изместване на акцента към оценката на индивидуалните ученически постижения и сравняването им по успех. Разработване на нов формат на НВО в VІІ клас, който да измерва постигнатото в целия прогимназиален етап и в същото време да е насочен към оценка на функционалната грамотност. Разнообразяване на типовете задачи и включване на задачи с различна трудност, както и стъпки към проверка и оценяване от дистанция по интернет.