На първия приемен изпит по математика в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) днес се явяват 2466 кандидат-студенти.
Въпросите и верните отговори от теста по математика ще бъдат публикувани още днес на сайта на университета. Оценките ще бъдат обявени утре отново на сайта на висшето училище, на листинги, разлепени в сградата на университета, или чрез SMS до кандидат-студентите, които са пожелали това, съобщи &quot;Дарик Радио&quot;. Кандидат-студентите, на които бяха приети документите за участие в конкурсните изпити и в класирането, са 10680. На 2024 кандидати документите не бяха приети поради това, че в дипломите им сумата от оценките по български език и литература и по математика не отговаряше на изискването за входящ минимален бал от 8 единици. <br /> <br /> За трета поредна година УНСС е българското висше училище с най-голям брой кандидат-студенти, въпреки че има входящ минимален бал и задължителни приемни изпити за всички специалности. (За нито една специалност няма прием с оценки от матурите.)<br /> <br /> Ако в СУ &quot;Св. Кл. Охридски&quot; кандидатите са 10 720, а местата - 5162, т.е. 2.07 кандидати ще се състезават за 1 място, то в УНСС кандидатите са 10 680, а местата - 3450, т.е. 3.09 кандидати ще се състезават за едно място, което е 1,5 пъти повече от СУ. <br /> <br /> Най-предпочитаната специалност в УНСС е &quot;Финанси, счетоводство и контрол&quot;, в която за 1 място ще се състезават 16,51 кандидати. Най-предпочитаната специалност в СУ &quot;Св. Кл. Охридски&quot; е &quot;Право&quot; - за едно място се ще се състезават 5 кандидати. За същата специалност в УНСС за едно място ще се състезават 10.52 кандидати, т.е. 2,1 пъти повече от СУ.<br /> <br /> Най-предпочитаното професионално направление е &quot;Икономика&quot;, в което има 28 специалности, в т.ч. поднаправление &quot;Финанси, счетоводство и контрол&quot;. Голям е интересът и към трите специалности, в които обучението е изцяло на английски език: &quot;Икономика&quot;, &quot;Международни икономически отношения&quot; и &quot;Финанси и счетоводство&quot;.&nbsp; Кандидат-студенти в УНСС са 138 близнаци и тризнаци, 3 лауреати на олимпиади, 13 сираци, 35 инвалиди, 4 слепи младежи и 3 лишени от родителски грижи.<br /> <br /> Приемът на студенти в УНСС за учебната 2009/2010 г. за втори път ще бъде по професионални направления. Целта е те да избират специалност след като са изучавали блок от фундаментални университетски дисциплини и са натрупали знания, които ще им позволят да се ориентират в избора на професия.<br /> <br /> В УНСС се обучават бакалаври в шест професионални направления: &quot;Икономика&quot;, &quot;Администрация и управление&quot;, &quot;Политически науки&quot;, &quot;Право&quot;, &quot;Обществени комуникации и информационни науки&quot; и &quot;Социология, антропология и науки за културата&quot;.<br /> <br /> Тази година университетът ще приеме 3 450 студенти, разпределени по професионални направления: &quot;Икономика&quot; - 2 475, &quot;Администрация и управление&quot; - 375, &quot;Политически науки&quot; - 200, &quot;Право&quot; - 150, &quot;Обществени комуникации и информационни науки&quot; - 50, &quot;Социология&quot; - 50. 150 студенти, дистанционна форма на обучение, ще бъдат приети във филиала на УНСС - Хасково: 100 в &quot;Икономика&quot; и 50 в &quot;Администрация и управление&quot;.<br /> <br /> За трета година приемът в УНСС ще става чрез единен приемен изпит (тестове), който се състои от задължителна и специална част. Задължителната част включва: модул 1 - изпит по български език и езикова култура (20 въпроса), и модул 2 - изпит по математика - основи (20 въпроса), а специалната - модул 3 (40 въпроса), е по избор от пет изпита: математика, български език и литература, история на България, география на България и икономика.<br /> <br /> На предварителните изпити в УНСС се явиха 8 508 кандидат-студенти. Оценките от тях важат за класирането след редовната кандидатстудентска кампания. Ако кандидат-студентите се явят и на предварителен, и на редовен кандидатстудентски изпит, участват в класирането с по-високата оценка. /БЛИЦ<br />