Кандидат-студентите, които се явяват на предварителен изпит по история в Софийския университет "Св. Климент Охридски", могат да избират между две теми: "Териториално разширение и централизация на България през първата половина на девети век" или "Любен Каравелов и Васил Левски начело на българското национално революционно движение".
Кандидат-студентите ще могат да пишат 4 астрономически часа. Сред бурни аплодисменти в 65 аудитория на Ректората Александър Лъчезаров Немски от София е изтеглил темите, съобщиха от СУ.<br /> <br /> Във вътрешния двор на Ректората родителите не бяха толкова ентусиазирани, коментирайки, че колкото по-добре са подготвени кандидат-студентите по дадена тема &ndash; толкова по-високи ще са изискванията на проверяващите.<br /> <br /> Двете теми бяха изтеглени от общо осемнадесет, подготвени от комисия в състав: доц. д-р Пламен Митев &ndash; декан на Исторически факултет, доц. д-р Красимира Табакова &ndash; зам.-декан бакалавърска степен и доц. д-р Тодор Попнеделев &ndash; зам.-декан НИД и международна дейност.<br /> <br /> С изпита по История на България кандидат-студентите се борят за Право, Международни отношения, Балканистика, Европеистика, Философия, Социология, Политология, Публична администрация, Културология, Библиотечно-информационни науки, История, Археология, Етнология, История и география, Архивистика и документалистика, Минало и съвремие на Югоизточна Европа, Педагогика, Социални дейности, Неформално образование, Предучилищна и начална училищна педагогика, Социална педагогика, Специална педагогика, Логопедия, Физическо възпитание и спорт.<br />