В Софийския университет "Св. Климент Охридски" днес тече изпитът по български език и литература от първата кандидатстудентска сесия. Кандидат-студентите, подали заявление за явяване, са 1443, съобщи пресцентърът на висшето училище. Алпай Мустафов от Търговище е изтеглил вариант 3 на теста, по който пишат кандидат-студентите и темата на есето "Никой не е съдник на своето дело" /латинска сентенция/.
Заместник-ректорът на Софийския университет проф. Ренета Божанкова е приветствала кандидат-студентите и е изразила убедеността си, че те са добре подготвени. "Както винаги казваме, тук защитавате не само своите знания, но и труда на своите учители и грижата на своите родители", е заявила проф. Божанкова.

Деканът на Факултета по славянски филологии доц. д-р Бойко Пенчев също е пожелал успех на кандидатите и е припомнил, че те участват в един исторически момент, защото са първите, които се явяват на изпита в нов формат.

 

С успешно издържан изпит по български език и литература кандидат-студентите могат да учат в специалностите на Софийския университет: Философия; Психология; Социология; Публична администрация; Културология; Библиотечно-информационни науки; Педагогика; Социални дейности; Неформално образование; Българска филология; Славянска филология; Балканистика; Румънска филология; Арменистика и кавказология; Предучилищна и начална училищна педагогика; Социална педагогика; Специална педагогика; Логопедия; Физическо възпитание и спорт.


С изпит по български език и литература и с изпит по история на България бъдещите студенти могат да запишат специалността "Право", а с изпит по български език и литература и с изпит по английски, френски, немски или испански език - специалността "Европеистика".