Мини матурата и входящия изпит за гимназиите ще се проведат в един и същи ден, в училището в което децата учат, съобщиха експерти от Министерството на образованието в предаването “Денят започва” по БНТ.
Основните трудности свързани с провеждането на изпита са три: качеството на изпитните материали, превръщането на точките в оценки по шестобалната система и самата организация на изпита от гледна точка на логистиката. <br /> <br /> Опасенията са свързани главно с точковата система, която ще се използва за оценяване на тестовете (мини матурата) и как точките ще бъдат превърнати в оценки по шестобалната система. Скалата за трансформация ще стане известна едва след изпита, тъй като тестът ще бъде изготвен в последния момент. Причината за това е, че трябва да се проведе консултация доколко от учебния материал, залегнал в учебните планове е покрит в училищата.<br /> <br /> Друго предложение, което училищните оценки да бъдат прехвърлени и събрани с точките от теста за установяване на бала на кандидат гимназистите. Това обаче няма да се случи тази година. <br /> <br /> Самото провеждане на изпита също е може да се окаже проблем, тъй като обхваща 2200 училища, в които и по-малките четвъртокласници ще държат &ldquo;мини матури&rdquo; няколко дни по-рано. От МОН успокоиха, че материалите ще бъдат осигурени, ще бъдат предоставени принтери и тонер за разпечатване на тестовете в самия ден на изпита. <br /> <br /> Въпросите от мини матурата ще бъдат затворени, докато тези във входящия изпит за гимназиите ще са отворени. Тъй като първият изпит трябва да установи усвоен ли е общообразователният минимум се очаква да бъде и малко по-лесен,<br /> Резултатите и от двата изпита обаче могат да бъдат използвани за кандидатстването.<br /> <br /> Продължителността на матурата и входящия тест ще бъде общо 2,5 часа, докато миналата година е бил 3. <br /> <br /> <br />