От днес до 7 юли е срокът за подаване на заявленията за класиране в гимназиите. Учениците могат да кандидатстват за прием в неограничен брой училища.

Кандидатстването е електронно, но се запазва възможността за подаване на заявление и на хартия. Това става в училищата-гнезда.

Като отделно желание трябва да се записва всяка избрана паралелка, а не само избраното училище.

Обявяването на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране е до 13 юли.