Предстои създаването на национални програми за висшето образование, съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев при посещението си в Университета по архитектура, строителство и геодезия, цитиран от пресцентъра на МОН.

Програмите ще подпомагат привличането на млади преподаватели, въвеждането на нови технологии в образователната система и създаването на програми за чуждоезиково обучение. Те ще следват успешния пример на работещите вече национални програми в предучилищното и училищното образование.

По думите на министър Вълчев свързването на висшите училища в университетски мрежи е предизвикателство пред тях, но българските университети имат потенциал за създаването на подобни мрежи, както на балканско и европейско, така и на интерконтинентално равнище.

Ректорът на УАСГ проф. Иван Марков е казал, че университетът вече успешно си партнира със сродни висши училища във Виена и Париж. А в ход са и преговори за сътрудничество с университета в Щутгарт, където възпитаници на УАСГ са преподаватели.

Университетът успешно привлича студенти от Индия, Китай и Дубай.

Министър Вълчев е посетил новосъздадения, с финансовата подкрепа от министерството, Национален център по сеизмично инженерство. За научните изследвания и експерименталното оборудване на центъра МОН е отделило 350 000 лева.

В центъра ще се обучават всички студенти на университета в курсове за сеизмична устойчивост, тъй като страната ни се намира в зона с много силна сеизмична активност. Центърът е започнал да осъществява три от заложените 18 проекта за сеизмично укрепване на паметници на културата, мостови конструкции и панелни сгради.