Мерките за организацията на учебната година в условия на пандемия да се начертаят и да се следват, без да се създава паника и тревожност у децата. За това изрично настоява МОН пред директорите на учебните заведения

В 26 страници министерството даде задължителни и препоръчителни указания, като вторият списък е отворен и може да се допълва постоянно от добри практики, които школските шефове въвеждат на своя територия.


Въз основа на тези насоки училищата изработиха свои планове.

От МОН призовават при всички положения да се действа, без да се създава напрежение и чувство за опасност.

Препоръчват също при разписване на училищните мерки и при оформянето на информационни съобщения до родителите те да се съставят с участието на училищния педагог или педагогически съветник. Целта е именно да не се насажда излишно напрежение.

Министерството препоръчва също училищата да обменят опит и идеи. 

В насоките изрично е споменато още разписаните мерки да се следват стриктно, но да не се проявява прекомерна строгост, както и да не се налагат санкции при неизпълнение, а подходът в такъв случай по-скоро да е припомняне на правилата.

„Да не се насажда непрекъснат страх, а увереност, че спазването на правилата намалява риска“, пише в насоките на министерството.

За да се намали стресът сред децата, оттам препоръчват още часовете по физическо възпитание и по изкуства да се изнесат навън.

Учебните заведения трябва да съберат актуална информация за здравословното състояние на децата на старта на учебната година.

Семействата пък трябва да съобщят в училище, ако у дома има хора от рискови групи – дори когато са избрали присъствена форма за децата и не са предпочели алтернативите, за които се дава възможност през тази учебна година.

Училищните екипи ще имат ангажимента веднъж седмично да уведомяват родителите за епидемичната ситуация в учебното заведение, а при случай на ученици или педагози със симптоми или с положителен тест за коронавирус – и в извънреден порядък.